Нови технологии в инжектирането събраха водещи строителни компании и реставратори

01.01.2017

Нови технологии в инжектирането събраха водещи строителни компании и реставратори

Двудневен технически семинар събра инженери, архитекти и реставратори, представители на едни от най-големите фирми в България. На 15-ти и 16-ти ноември в град София, Лийф Група съвместно с DESOI GmbH (Германия) представиха основните принципи, приложенията и използваната техника при инжекционните работи в строителството и реставрационната дейност. Една от целите на семинара беше да бъдат представени съвременни методи за инжектиране, инжекционна техника и инжекционни пакери, системи за укрепване на зидани конструкции, забивни алуминиеви микропилоти за префундиране, стабилизиране на почви. Участниците имаха възможност да консултират казуси от практиката с инж. Камен Лазаров от Лийф Група и инж. Бернд Крез – специалист от фирма DESOI.

Предвид обширната тематика на разискваните приложения на продуктите на фирма DESOI GmbH, семинарът беше разделен на три сесии.

 

Първата сесия беше насочена към фирмите, чиято основна дейност е извършване на строителни инжекции. Тя обхващаше темите, свързани с основните принципи и специфични приложения на инжектирането:
– инжектиране на пукнатини в конструкции;
– избор на инжекционни материали;
– инжекционни помпи;
– видове инжекционни пакери;
– режими на инжектиране;
– завесно инжектиране;
– обемно водоуплътняване;
– водоуплътняване на дилатационни фуги и др.

Втората сесия беше посветена на общите и специфични технологии, методи и системи за инжектиране, укрепване, префундиране и защита на архитектурни паметници:
– хоризонтално водопрекъсващо инжектиране;
– многоетапно инжектиране;
– завесно инжектиране/инжектиране на зидария;
– възстановяване на зидария със спирални анкери;
– анкер с ограничаващ чорап за укрепване на каменни зидове и сеизмично укрепване;
– микропилоти DESOI – методи на прилагане при укрепване на архитектурни паметници;
– машини и аксесоари, използвани за възстановяване на архитектурни паметници.

В третата сесия взеха участие представители на едни от най-големите строителни фирми в България. Тази част от техническия семинар беше насочена към компаниите, специализирани в подземното строителство, минната индустрия, хидротехническото строителство – инжекции в тунели, метрополитени, мини, стабилизиране на почви:

– инжектиране за спиране на течове от пукнатини, технологични и дилатационни фуги;
– завесно инжектиране;
– стабилизиране на почви (маншетни инжекции; забивни пакери; хидравлични, раздувни и RFS пакери; пакери за шпунтови стени; пакери за запушване на сондажи);
– спирални микропилоти DESOI;
– инжекционни машини за силикатни материали;
– еднокомпонентни и двукомпонентни машини;
– машини за инжектиране на полиуретани, уреясиликати, акрили, епоксиди;
– електронни блокове за управление и регистрация на инжекционните процеси;
– инжекционни приспособления;
– методи за предварително инжектиране.

Сесиите бяха посетени от над 120 представители на фирми и специалисти на самостоятелна практика от сферата на проектирането, строителството, консултантската дейност, научната сфера, университетите, професионални асоциации.

Организаторите бяха удовлетворени от големия брой въпроси, коментирани в рамките на презентационните сесии и индивидуални разговори.

Показател за нуждата от подобен форум беше фактът на провокирани професионални дискусии помежду участници в семинарните сесии, установените нови контакти и нови професионални съмишленици, както и възможности за перспективна колаборация в областта на инжекционните технологии.

Беше инициирана идея за съвместни изследвания в партньорство между DESOI и Лийф Група от една страна, и лаборатории на университети в България от друга.

Много вероятно е и реализиране на съвместна разработка между Лийф група ЕООД и DESOI GmbH, в направление бърз метод за почвена стабилизация без сондиране.