Ремонт и защита на бетон - Бюлетин "Строителна химия" - септември 2019

11.09.2019

 Ремонт и защита на бетон - Бюлетин "Строителна химия" - септември 2019

Запознайте се с техническите решения и продукти за ремонт на бетон, на Draco Italiana, в нашия септемврийски бюлетин "Строителна химия".

 

Изтеглете безплатно техническата брошура, в която ще намерите детайлни разяснения за причините, факторите и начините за ремонт на деградирал и повреден бетон, стоманобетон и предварително напрегнат стоманобетон!