FLUECO 75

Описание:

Flueco 75 е предварително смесен ремонтен разтвор, за анкериране на конструктивни елементи и машини, които могат да са източник на вибрации, температурни стресове или да имат системи с въртеливо движение.

При смесване на FLUECO 75 с вода, се получава течнен, неутаяващ се разтвор, с висока адхезия към армировъчни прътове. 

FLUECO 75 има високата му устойчивост на карбонизация и агресивна среда, отливане на слоеве с дебелина между 1 и 10 cm, елиминира пукнатините от свиване при съсъхване, устойчив на вода, влага и термичен стрес (шок)

Стандарти:

FlUECO 75 отговаря на изискванията, определени в БДС EN 1504-9 "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 9: Общи принципи за употребата на продукти и системи".

FlUECO 75 отговаря на минималните изисквания, определени в БДС EN 1504-3 за структурни строителни разтвори клас R4 за "Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи"

FLUECO 75 е предварително смесен ремонтен разтвор, за анкериране на конструктивни елементи и машини, които могат да са източник на вибрации, температурни стресове или да имат системи с въртеливо движение отговаря на БДС стандарти

Ползи:

Характеристиките на FLUECO 75 позволяват приготвянето на течлив разтвор, който е идеален за надеждно, дълготрайно и прецизно анкериране. Други специфични характеристики на продукта:

 • УСТОЙЧИВОСТ В АГРЕСИВНА СРЕДА: Благодарение на високата му устойчивост на карбонизация и агресивна среда, FLUECO 75 осигурява дълготрайно анкериране. Неговата компактна микросруктура го прави устойчив на вода, влага и термичен стрес (шок).
 • ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА НАТОВАРВАНЕ: специфичната формулировка на FLUECO 75 осигурява висока механична якост, дори скоро след като се е втвърдил. Експандирането, още първите минути след изливането осигурява бързо и сигурно анкериране, дори когато конструкциите са подложени на вибрация и динамично натоварване.
 • УДЪЛЖЕНО ЕКСПАНДИРАНЕ И ЛИПСА НА СВИВНЕ: добавките за експандиране и технологията "Без пукнатини" гарантират предварително напрягане по време както на пластичната така и твърдата фаза на продукта, като се елиминират пукнатините от свиване при съсъхване.
 • МАКСИМАЛНА ТЕЧЛИВОСТ: течната консистенция на FLUECO 75 улеснява отливането и осигурява изцяло запълване на кухини дори в тесни или сложни конструкции, както и в случаи с големи повърхности.
 • ВИСОКА СТЕПЕН НА АДХЕЗИЯ И УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРЪГВАНЕ: FLUECO 75 е специално формулиран, за да увеличи адхезията към стомана и бетон, осигурявайки висока устойчивост срещу изтръгване на стоманени пръти и армировка.

Области на приложение:

FLUECO 75 се използва за прецизно анкериране на конструктивни елементи и машини чрез отливане на слоеве с дебелина между 1 и 10 cm. Благодарение на реологичните му свойства и използваните специални добавки, FLUECO 75 е идеален за:

 • замонолитване на предварително отлети бетонни елементи в стоманобетонни и метални конструкции
 • замонолитване на шпилки и спомагателна конструктивна армировка
 • анкериране на метални планки (пети) на основи (закладни части)
 • прецизно анкериране на машини и релси, които могат да бъдат подложени на силни вибрации и движение върху тях
 • анкериране на отлетите секции на носещи стени

При необходимост от по-голяма дебелина на слоя използвайте FLUECO 35.

FLUECO 75 е идеален за замонолитване на предварително отлети бетонни елементи в стоманобетонни и метални конструкции, замонолитване на шпилки и спомагателна конструктивна армировка, анкериране на метални планки (пети) на основи (закладни части

За да се гарантира устойчиво закрепване е необходимо основата да бъде правилно подготвена, да се проверят отворите за анкериране и начина на закрепване на машината преди да се направи кофражът.

 

  FLUECO 75 е идеален за прецизно анкериране на машини и релси, които могат да бъдат подложени на силни вибрации и движение върху тях, анкериране на отлетите секции на носещи стени

Опаковка и съхранение:

FLUECO 75 се доставя пакетиран в торби 25 kg.

При правилно съхранение, в оригиналната опаковка, на закрито и сухо място, продуктът не променя характеристиките си в продължение на една година.

  FLUECO 75 се доставя пакетиран в торби 25 kg

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: