FLUECO 80 T

Описание:

FLUECO 80T е предварително подготвена, готовa за употреба, армирана със синтетични фибри ремонтна смес, на циментова база, съдържаща специални нано добавки.  

FLUECO 80T има висока начална и крайна якости на опън, издръжлив в сурови условия, с изключително високи слепващи свойства (адхезия) към стомана и бетон.  

FLUECO 80T се приготвя за употреба само с добавяне на вода, получавайки смес с компенсирано свиване за ремонт и възстановяване на бетон. FLUECO 80T несъдържа метални съставки и хлодриди.

FLUECO 80T отговаря на БДС сертификати

Химичните и физическите характеристики на FLUECO 80T позволяват ремонтни работи и възстановяване на бетонни конструкции експлоатиращи се в агресивнa средa при изисквания за висока якост, висока степен на издръжливост и малки разходите за поддръжка

Ползи:

Химичните и физическите характеристики на FLUECO 80T позволяват ремонтни работи и възстановяване на бетонни конструкции експлоатиращи се в агресивнa средa при изисквания за висока якост, висока степен на издръжливост и малки разходите за поддръжка.

Специфичните характеристики на продукта са:

  • УСТОЙЧИВОСТ НА СУЛФАТИ И АГРЕСИВНИ СРЕДИ: FLUECO 80T осигурява повърхност с ниска порьозност и без пукнатини. Той има висока устойчивост на сулфати, хлориди и агресивни среди.
  • УСТОЙЧИВ НА ЦИКЛИ НА ЗАМРЪЗВАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ: адхезивните качества на FLUECO 80T го правят устойчив на цикли на замръзване и размразяване.
  • ВИСОКА АДХЕЗИЯ КЪМ МЕТАЛ И БЕТОН: FLUECO 80T има висока адхезия към стоманена армировка и бетон.
  • КОМПЕНСИРАНО СВИВАНЕ ПРИ ЗРЕЕНЕ НА ОТКРИТО: Качеството да серазширява осигурява на FLUECO 80T компенсиране на свиването, като призреене на открито ефекът може да се гарантира с добавяне на PRESIDIO SRA.
  • БЕЗ ПУКНАТИНИ: Благодарение на специална нано-полимерна технология и добавените фибри, FLUECO 80T не се напуква.
  • ЛЕСЕН ЗА ПРИЛАГАНЕ И ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ: В комбинация с CONCRETE FINISHER.

Области на приложение:

  • Реконструкция и ремонт на пилоти, греди, облицовки на канали, стени, бетонни настилки, бетонни конструкции.
  • Структурно възстановяване на предварително отлети бетонни елементи.
  • Ремонт на бетон в контакт с морска вода, например хидротехнически и пристанищни съоръжения.
  • Реконструкция и структурно възстановяване на бетонно покритие, повредено от корозия на армировъчните пръти.

FLUECO 80T е предварително подготвена, готов за употреба, армирана със синтетични фибри ремонтна смес, на циментова база, съдържаща специални нано добавки. FLUECO 80T има висока начална и крайна якости на опън, издръжлив в сурови условия, с изключително високи слепващи свойства (адхезия) към стомана и бетон

Опаковка и съхранение:

FLUECO 80T се доставя пакетиран в торби 25 kg.

При правилно съхранение, в оригиналната опаковка, на закрито и сухо място, продуктът не променя характеристиките си в продължение на една година.

FLUECO 80T се доставя пакетиран в торби 25 kg

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: