FLUECO 35

Описание:

FLUECO 35 е предварително смесен ремонтен разтвор за анкериране на конструктивни елементи и машини, които могат да са източник на вибрации и/или температурен стрес.

При смесване на FLUECO 35 с вода, се получава течен, неутаяващ се разтвор без водоотделяне.

Удълженото му време за обработване (60 минути при 20 ° C) улеснява монтажа, а пълната му водоустойчивостта гарантира, че няма опасност от проникване на вода, масло или пара, които могат да съдържат сулфати, сулфиди и хлориди.

При смесване на FLUECO 35 с вода, се получава течен, неутаяващ се разтвор без водоотделяне. FLUECO 35 e за дебели слоеве над 7 см

Стандарти:

FlUECO 35 отговаря на изискванията, определени в БДС EN 1504-9 "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 9: Общи принципи за употребата на продукти и системи".

FlUECO 35 отговаря на минималните изисквания, определени в БДС EN 1504-3 за структурни строителни разтвори клас R4 за "Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи"

FlUECO 35 отговаря на изискванията, определени в БДС EN 1504-9 и БДС EN 1504-3


Ползи:

Характеристиките на FLUECO 35 полаган на дебели слоеве, правят продукта идеaлен
за надеждно, дълготрайно и прецизно анкериране. Други специфични характеристики на продукта:

 • УСТОЙЧИВОСТ В АГРЕСИВНА СРЕДА: FLUECO 35 осигурява дълготрайно и по- издръжливо
  анкериране, благодарение на високата устойчивост срещу карбонизация и на агресивна среда.
  Плътната му микроструктура прави FLUECO 35 водоплътен и устойчив на температурни промени.
 • ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА НАТОВАРВАНЕ: специфичната формулировка на FLUECO 35
  осигурява висока механична якост, дори скоро след като се е втвърдил; това, в комбинация с
  напрягането, гарантирано от eкспандирането още първите минути след изливането осигурява
  бързо и сигурно анкериране, дори когато конструкциите са подложени на вибрации и
  динамично натоварване.
 • УДЪЛЖЕНО ЕКСПАНДИРАНЕ И ЛИПСА НА СВИВНЕ: добавките за експандиране и технологията "Без пукнатини" гарантират предварително напрягане по време както на пластичната така и твърдата фаза на продукта, като се елиминират пукнатините от свиване при съсъхване.
 • МАКСИМАЛНА ТЕЧЛИВОСТ: течната консистенция на FLUECO 35 улеснява отливането и осигурява изцяло запълване на кухини дори в тесни или сложни конструкции, както и в случаи с големи повърхности.
 • ВИСОКА СТЕПЕН НА АДХЕЗИЯ И УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРЪГВАНЕ: FLUECO 35 е специално формулиран, за да увеличи адхезията към стомана и бетон, осигурявайки висока устойчивост срещу изтръгване на стоманени пръти и армировка.

Области на приложение:

FLUECO 35 се използва за прецизно анкериране на конструктивни елементи и машини чрез отливане на слоеве с дебелина над 7 см. Благодарение на реологичните му свойства и използваните специални добавки, FLUECO 35 е идеален за:

 • анкериране на отлетите секции с дебелина на слоя над 7 см
 • замонолитване на предварително отлети бетонни елементи в стоманобетонни и метални конструкции
 • замонолитване на шпилки и спомагателна конструктивна армировка
 • анкериране на метални планки (пети) на основи (закладни части)
 • прецизно анкериране на машини и релси, които могат да бъдат подложени на силни вибрации и движение върху тях
 • анкериране на отлетите секции на носещи стени

При необходимост от по-малка дебелина на слоя използвайте FLUECO 75.

FLUECO 35 е идеален за замонолитване на предварително отлети бетонни елементи в стоманобетонни и метални конструкции, замонолитване на шпилки и спомагателна конструктивна армировка, анкериране на метални планки (пети) на основи (закладни части

 

За да се гарантира устойчиво закрепване е необходимо основата да бъде правилно подготвена, да се проверят отворите за анкериране и начина на закрепване на машината преди да се направи кофражът.

 

  FLUECO 35 се използва за прецизно анкериране на конструктивни елементи и машини чрез отливане на слоеве с дебелина над 7 см.

Опаковка и съхранение:

FLUECO 35 се доставя пакетиран в торби 25 kg.

При правилно съхранение, в оригиналната опаковка, на закрито и сухо място, продуктът не променя характеристиките си в продължение на една година.

  FLUECO 35 се доставя пакетиран в торби 25 kg

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: