FLUECO 80 C Flowfiber

Описание:

FLUECO 80 C FLOWFIBER  е предварително смесен, готов за употреба  супер-течен разтвор, на циментова основа, който може да се отлива. Армиран е с полимерни фибри и гъвкави неорганични, алкалоустойчиви фибри от неръждаема стомана, благодарение на което постига високи експлоатационни качества при циклично натоварване.

FLUECO 80 C FLOWFIBER набира високи начална и крайна механични якости на натиск и на опън.

Има хидроизолационни качества и издържa в много агресивна среда.

Има изключително високи слепваща способност към стомана и бетон.

FLUECO 80 C FLOWFIBER е устойчив на химични атаки и на въздействието на околната среда. Подходящ е за всички класове излагане, предвидени в UNI 11104.

FLUECO 80 C FLOWFIBER съответства на изискванията, дефинирани в БДС EN 1504-9Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 9: Общи принципи за употребата на продукти и системи’.

FLUECO 80 C FLOWFIBER отговаря на минималните изисквания на БДС EN 1504-3Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи’ за строителни разтвори от клас R4.

FLUECO 80 C FLOWFIBER отговаря на БДС сертификати БДС EN 1504-3 и БДС EN 1504-9

FLUECO 80 C FLOWFIBER е предварително смесен,готов за употреба супер-течен разтвор на циментова основа, който може да се отлива в слоеве, дебели 5 см

Ползи:

Характеристиките на FLUECO 80 C FLOWFIBER  го правят подходящ за поддържане, структурни ремонти и възстановяване на бетонни конструкции, подложени на високи физични, химични атаки и въздействие на околната среда.

FLUECO 80 C FLOWFIBER  може да бъде нанасян и чрез пръскане, без необходимост от използване на армираща мрежа.

Специфичните характеристики на продукта:

 • УСТОЙЧИВОСТ НА СУЛФАТИ И АГРЕСИВНИ СРЕДИ: FLUECO 80 C FLOWFIBER е с висока плътност, ниско съдържание на пори с капилярни размери и е много устойчив на агресивни агенти причинени от екологично замърсяване, като хлориди и сулфати.
 • НЕПРОНИЦАЕМИ ЗА ВОДА И ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД: благодарение на физическите и химическите характеристики на компонентите си, FLUECO 80 C FLOWFIBER е напълно водоплътен, устойчив на цикли на замръзване и размразяване, и не се засяга от процеса на карбонизиране.
 • МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАВАРЕНА МРЕЖА: Специфичната формулировка на FLUECO 80 C FLOWFIBER, заедно с гъвкавите неорганични фибри, елиминират нуждата от използване на заварена мрежа, като по този начин намаляват разходите за монтаж и се спестява необходимото за тази операция време.
 • БЕЗ НАПУКВАНЕМ ПРИЧИНЕНО ОТ ПЛАСТИЧНО СВИВАНЕ: FLUECO 80 C FLOWFIBER не се напуква вследствие на свиване, благодарение на специалните синтетични фибри, които противодействат на този процес.
 • ОГРАНИЧЕНО РАЗШИРЕНИЕ, ПРИ ЗРЕЕНЕ НА ОТКРИТО: Ако се използва заедно с добавката за зреене (вътрешен кюринг) PRESIDIO SRA,  се предизвиква разширение на сместа, което компенсира свиването, дори при зреене на открито.
 • ВИСОКА ТЕЧЛИВОСТ: Благодарение на консистенцията си и добавките, FLUECO 80 C FLOWFIBER тече лесно дори при наличието на гъста армировка, улеснява полагането му дори и при работа на големи площи.
 • ИЗДРЪЖЛИВОСТ ПРИ ВКСПЛОАТАЦИЯ: FLUECO 80 C FLOWFIBER е специално разработен, за да намали риска от напукване дори по време на продължително втвърдяване/зреене, като по този начин удължава живота на бетонните конструкции и намалява разходите за поддръжка.

Области на приложение:

FLUECO 80 C FLOWFIBER се използва за структурни ремонти, поддръжка и възстановяване на повредени бетони и стоманобетонни конструкции, изложени на агресивна среда.

FLUECO 80 C FLOWFIBER е подходящ за:

 • Структурна реставрация на колони, греди, армирани бетонни настилки и стени, вкл. предварително отлети елементи, изложени на силна сулфатна атака.
 • Обемно възстановяване на бетонни конструкции посредством отливане на слоеве с дебелина до 5 cm.
 • Дебел слой без използване на заварена мрежа.
 • Възстановяване на повърхностния слой на бетона и на бетонното покритие, повредено от корозия на армировъчните пръти.
 • хидротехнически съоръжения, виадукти галерии и тунели, вкл. конструкции в контакт с
  морска вода.

FLUECO 80 C FLOWFIBER се използва за структурни ремонти, поддръжка и възстановяване на повредени бетони и стоманобетонни конструкции, изложени на агресивна среда.

Опаковка и съхранение:

FLUECO 80 C FLOWFIBER се доставя пакетиран в торби 25 kg.

При правилно съхранение, в оригиналната опаковка, на закрито и сухо място, продуктът не променя характеристиките си в продължение на една година.

FLUECO 80 C FLOWFIBER се доставя пакетиран в торби 25 kg

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: