Хидроизолационни продукти

Masterseal® 501 / 502

Хидроизолационна капилярна система за бетонни повърхности и мазилки

Masterseal® 525

Гъвкаво, хидроизолационно и защитно покритие на полимер-циментова основа

Thoroseal®

Хидроизолационно покритие за бетон и зидария, разрешено за прилагане в съоръжения за питейна вода

Thoroseal® FX 100

Еластично, хидроизолационно покритие за бетон и зидария, разрешено за прилагане в съоръжения за съхраняване на вода

Kanadicht®

Специален изолационен материал на циментова основа за тръбопроводи с отпадни води (канализации)

Yapfleks® 305

Полимерно модифициран, циментова, хидроизолационен материал

Yapfleks® 306

Хидроизолационен, повърхностен слой, който се използва върху външните стени, основите и под керамични облицовки

Yapflex® 307

Полуеластичен хидроизолационен материал на циментна и акрилна основа, за повърхностно приложение

Precimor® 2 S

Двукомпонентно, дебело, битумно покритие, за външни, сутеренни стени и фундаменти. С официален сертификат от изпитване

Waterplug®

Ултрабързо свързващ разтвор за запушване на течове под налягане