Добавки за мазилки и замазки

Binder® 5

Добавка - полимерна дисперсия за подобряване на качествата на ремонтни разтвори, мазилки и за свързващи мостове

Febmix® DH

Прахообразен пластификатор за строителни разтвори

Rheomix® 301

Пластификатор за висококачествени водонепропускливи разтвори. Много ефективен "микро" водоуплърняващ пластификатор