Капаци за ревизионни отвори

Капаци за ревизионни отвори Hago Deck

Капаци за ревизионни отвори Hago Deck

Капаци за ревизионни отвори Hago Deck Composite

Нова гама капаци за ревизионни отвори с технология за облекчени конструкции, заимствана от самолетостроенето.