ВV-F90 steel

ВV-F90 steel

Материал:

Рамка и капак от студено формовани профили с дебелина 2 mm. Горещо поцинковани. Противопожарен панел със Z-образни скоби, огнеоустойчив модел.

Свойства:

Точно изработен капак за ревизионни отвори, непропускащ миризми. Наклонените стени улесняват отварянето. Практически незабележим след монтажа. Подсилен със здрава стоманена, армираща мрежа.

Сертификат за огнеустойчивост:

Австрийският сертификат за изпитания, издаден от Института за противопожарни технологии (IBS) удостоверява, че HAGODECK тип BV-F90 steel издържа на огън в течение на 90 мин. и поради това има принос към безопасността в случай на пожар.

В съответствие със стандарта EN 13501-2, тип BV-F90 е класифициран по отношение на огнеустойчивост клас REI 90 (a↔b).

Система за отваряне Lift-Off:

Всеки капак HAGODECK тип BV-F90 стомана се доставя с комплект ключове за повдигане и подробни иструкции за монтаж. След повдигане на капака огнеустойчивият панел може да се свали с помощта на дръжката. Шахтата вече е достъпна без ограничение.

Предимството на HAGO:

Залепналите в рамката капаци се отварят с просто завъртане на Golden Key.

Приложение:

Сгради, в които има изискване капаците за достъп да бъдат огнеустойчиви.

Монтаж:

Монтажът трябва да се изпълни в съответствие с нашите инструкции. При херметичните модели е много важно доброто уплътняване на външната рамка към околната подова настилка.

Спецификация за поръчка:

 

Тип
Размер на
светлия отвор
(≈ cm)
Външни размери
(≈ cm)
Тегло
незапълнен
  c x d A x B  
BV-F90 33 30 x 30 43,5 x 43,5 13 kg
BV-F90 45 45 x 45 58,5 x 58,5 21 kg
BV-F90 55 50 x 50 63,5 x 63,5 23 kg
BV-F90 64 60 x 40 73,5 x 53,5 23 kg
BV-F90 66 60 x 60 73,5 x 73,5 30 kg
BV-F90 635 63,5 x 63,5 77,0 x 77,0 32 kg
BV-F90 86 80 x 60 93,5 x 73,5 38 kg
BV-F90 88 80 x 80 93,5 x 93,5 45 kg
BV-F90 106 100 x 60 113,5 x 73,5 45 kg
BV-F90 108 100 x 80 113,5 x 93,5 54 kg
BV-F90 110 100 x100 113,5 x113,5 63 kg

 

 

1. Рамка
2. Капак
3. Уплътнение (огнеустойчиво)
4. Армировка
5. Болт имбус
6. Пластмасова капачка
7. Анкер
8. Огнезащитен панел
9. Дръжка със скрит нит
10. Z-скоби от неръждаема стомана