Техника за инжектиране

ПРОМОЦИЯ

Стоманен, затягащ пакер за инжектиране DESOI 10x110mm 

ПРОМОЦИЯ

Стоманен, затягащ пакер за инжектиране DESOI 10x110mm 

ПРОМОЦИЯ

Стоманен, затягащ пакер за инжектиране DESOI 10x110mm 

Ръчна бутална помпа M-Power 50

Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. С обем 0,5 l. 

Ръчна бутална помпа, с манометър, M-Power 50D

Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. С обем 0,5 l и манометър.

Ръчна бутална помпа M-Power 50Z

Ръчна бутална помпа за цименто-пясъчни смеси, циментови пасти, циментови суспензии и водни разтвори. С обем 0,5 l. 

Ръчна бутална помпа M-Power 100

Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. С обем 1 l. 

Ръчна бутална помпа, с манометър, M-Power 100D

 Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. С обем 1 l и манометър.

Ръчна бутална помпа M-Power 20L

Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. Производителност - 10 cm3/такт

Ръчна бутална помпа M-Power 30Z

Ръчна бутална помпа за цименто-пясъчни смеси, циментови пасти, циментови суспензии и водни разтвори. Производителност - 30 ml/такт