RUBBERTITE

RUBBERTITE

Описание:

RUBBERTITE е трикомпонентен, набъбващ във вода хидрогел, на акрилатна или метакрилатна база, който след реакцията се превръща в еластична маса.

След смесване на компонентите, RUBBERTITE е известен със своя изключително нисък вискозитет, почти еквивалентен с вискозитета на водата. Това дава възможност за използването му в редица реновационни процедури, които не би могло да бъдат осъществени с инжекционни материали, имащи по-голям вискозитет.
 

RUBBERTITE може да бъде прилаган в случаи на завесно инжектиране, инжектиране в тухлени зидарии, инжекционно създаване на хоризонтални бариери и стабилизиране на почви.

Комбиниран с POLINIT, RUBBERTITE е подходящ за запълване на пукнатини в бетонни конструкции и за използване с инжекционни маркучи (вижте допълнителна информация в техническите данни (TDS) за продукта POLINIT). Благодарение на висококачествените базови компоненти, след протичане на реакцията, RUBBERTITE демонстрира добра химическа устойчивост на много киселини, основи, разтворители, горива и др.

По време на реакцията и след това, RUBBERTITE не отделя токсични субстанции в подпочвените води.

RUBBERTITE има одобрение от Главния Инспекторат по Строителството на Германия за продукт, с който се извършва завесно инжектиране.

В комбинацията с POLINIT, RUBBERTITE има одобрение от Главния Инспекторат по Строителството на Германия в съответствие с Директивата на DAfStb "Защита и ремонт на строителни продукти от бетон".

В комбинацията с POLINIT, RUBBERTITE има CE маркировка, съгласно (БДС*) EN 1504-5, Система 2+ набъбващ инжекционен продукт за запълване на пукнатини в бетона.

 

Области на приложение:

  • За завесно инжектиране.
  • За инжектиране в тухлени зидарии.
  • За инжекционно създаване на хоризонтални бариери.
  • За стабилизиране на почви.
  • За запълване на пукнатини в бетонни конструкции.
  • Използване в комбинация с инжекционни маркучи.

 

Опаковка и съхранение:

Компонент AI - 20 kg пластмасова туба
Компонент AII - 1 kg пластмасова бутилка
Компонент BII - 0,3 kg пластмасов буркан (кен)
По-голяма разфасовка – при поръчка

Продължителност за съхраняване поне 12 месеца, в оригиналната опаковка, когато е складиран на сухо, при температура между 15-25°C, защитен от топлина, мраз и пряка слънчева светлина.

 

Може да се използва в комбинация със следната инжекционна техника:

Двукомпонентна помпа:

Пакери:

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: