Химия за подземно строителство

DRANITE AF 890

DRANITE A.F. 890 е течен, безалкален ускорител за пръскани бетони/торкрет и цименто-пясъчни разтвориБезалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при средна и голяма дебелина.


DRANITE AF 900

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при ниски температури

DRANITE AF 900 е течен, безалкален ускорител за пръскани бетони/торкрет и цименто-пясъчни разтвори

Revert Optimum

Алтернатива на бентонитовите разтвори при сондиране и изграждане на шлицови стени

Delvocrete®

Система за контрол на хидратацията на цимента в пръскания бетон (торкрета), инжектиране на разтвори и цимент

Meyco® MP 355 1K

Еднокомпонентна, инжекционна, полиуретанова пяна за спиране на течаща вода в скали и несвързани почви

Rheocem® 800

Супер фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почва и бетон

Rheocem® 900

Ултра фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почва и бетон

Meyco Fix Fireshield 1350®

Огнезащитна замаска за стоманобетон

Masterseal® 340 FH

Еластична, течна, негорима, хидроизолационна мембрана за полагане чрез изпръскване, в "сандвич" конструкции с пръскан  или отливан на място бетон

Meyco® FIX SLF 10

Пяна за подобряване обработваемостта на почви при работа с тунелопробивни машини