Проекти и референции

Дисперсно армиране на наземен паркинг - Лийф Група ЕООД

30.04.2019

Дисперсно армиране на наземен паркинг - Лийф Група ЕООД

Проект: Лийф Група ЕООД

Използван продукт: BarChip MQ58

Дисперсно армиране на настилка - Логистичен център, София

21.11.2018

Дисперсно армиране на настилка - Логистичен център, София

Проект: Производствено-логистичен център на „Ема“ ООД

Използван продукт: BarChip MQ58

Дисперсно армиране на настилка - Пристанище Варна

21.11.2018

Дисперсно армиране на настилка - Пристанище Варна

Проект: Пристанище Варна – бетонна настилка

Използван продукт: BarChip 48 

Монтаж на гумени предпазители

30.04.2018

Монтаж на гумени предпазители

Проект: Подземен паркинг

Използван продукт: Bikol PU-HM

Хигиенно решение без компромиси. Здрав и дълготраен под UCRETE

24.03.2012

Хигиенно решение без компромиси. Здрав и дълготраен под UCRETE

Проект: Предприятие за минерални води - Банкя, България

Клиент: Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани

Обхват на проекта: 2200 m2

Година на завършване: 2006

Използвана система: UCRETE UD 200

Здрав, дълготраен, хигиеничен

24.03.2012

Здрав, дълготраен, хигиеничен

Проект: Птицекланица в Стара Загора, България

Клиент: Градус ООД, Стара Загора, България

Обхват на проекта: 7000m2

Година на завършване: 2005/2006

Използвана система: UCRETE DP10

Дълготрайно, здраво и хигиенно решение за Вашия под

24.03.2012

Дълготрайно, здраво и хигиенно решение за Вашия под

Проект: Люпилня за еднодневни пилета

Клиент: Градус ООД, Стара Загора, България

Обхват на проекта: 5000m2

Година на завършване: 2005/2006

Използвана система: UCRETE UD 200, UCRETE DP 10