Добавка за зимно бетониране

Добавка за зимно бетониране

Несъдържащ хлориди, течен ускорител за бетон. Употребява се при отливане на предварително напрегнати бетонни конструкции и за обикновени бетони. Може да се използва като антифриз при производство на бетонни смеси в студено време.

Техническо описание