Лийф Група и Евоник Дегуса представиха система Protectosil CIT (списание "Строители")

09.09.2010

Лийф Група и Евоник Дегуса представиха система Protectosil CIT (списание "Строители")

Отскоро фирма Лийф Група предлага нов продукт Protectosil CIT на немската фирма Евоник Дегуса за превенция на корозия в стоманобетонни конструкции (мостове, виадукти и др.), а също така и за възстановяване на пасивиращия слой на армировката при начална до умерена степен на корозия.

За да се покажат на практика възможностите на новия продукт, бе проведена демонстрация на реални инфраструктурни обекти. Тя беше организирана от Юлияна Василева, Мениджър Продажби Силани в Евоник Дегуса, Камен Лазаров, Управител на Лийф Група, Виктор Лазаров, Управител на НРГ Полимертех и Кирил Деянов, Управител на Деянов 2008.

Специалисти от Евоник Дегуса, Германия - Петер Хорн, Маркетинг Мениджър „Силани за строителна защита Протектосил“ за Европа, Средния Изток и Африка и д-р Мануел Фридел, Директор Приложно-развоен отдел „Силани за строителна защита Протектосил“ – извършиха инспекция с уред GalvaPulse на състоянието на корозия на виадуктите на автомагистрала Хемус и на стоманобетонните мостове в София. След това по един тестови участък на всяка от конструкциите беше защитен с Protectosil CIT - наномолекулярен паропропусклив силан, който се прилага лесно чрез изпръскване и има защитното действие десетки години. Очаква се това да намали значително степента на корозия.

Гости на събитието бяха представители на Национална агенция Пътна инфраструктура, Институт по пътищата, Автомагистрали ЕАД, Столична община.

Практиката от последните 20 години в Западна Европа показва отлични резултати, а използването на прогностичен модел води до извода, че Protectosil CIT удължава живота на стоманобетона до над 100 години.

Защитените съоръжения в България ще бъдат изследвани отново след 3 и 9 месеца, за да се установи положителния ефект от използването на силаните. На база резултатите от изследването ще могат да се изготвят конкретни препоръки за вземане на превантивни мерки срещу корозията на всяка една от конструкциите и намаляване на текущите разходи по експлоатацията.

Немският концерн Евоник Дегуса ГмбХ е световен лидер в производството на специални химикали, сред които и за защита на стоманобетонни конструкции. Годишният оборот за 2009 година е 13 милиарда евро и компанията развива дейността си с почти 40 хиляди служители в над 100 държави.

 

Статията може да намерите и тук.