Лийф Група и Евоник Дегуса проведоха вторите годишни корозионни измервания от полевото изследване на Protectosil® CIT (списание "Строители")

04.09.2011

Лийф Група и Евоник Дегуса проведоха вторите годишни корозионни измервания от полевото изследване на Protectosil® CIT (списание "Строители")

Фирма Лийф Група предлага продукта Protectosil® CIT на немската фирма Евоник Дегуса ГмбХ за превенция на корозия в стоманобетонни конструкции (мостове, виадукти и др.), а също така и за възстановяване на пасивиращия слой на армировката при начална до умерена степен на корозия.
За да докажат на практика възможностите на този иновативен продукт, през лятото на 2010 г. специалисти от Евоник Дегуса - Германия извършиха първата инспекция с уред GalvaPulse на състоянието на корозия на виадуктите на автомагистрала Хемус и на мостове в София. След това по един тестови участък на конструкциите беше защитен с Protectosil® CIT. Това е наномолекулярен силан, който се прилага лесно чрез изпръскване, свързва се химически с бетона, като запазва паропропускливостта му и има защитното действие десетки години. Очакванията бяха това да намали значително степента на корозия. Цел на изследването, което ще продължи няколко години, е анализ и препоръки за превантивни мерки и минимизиране на разходите за поддръжка и ремонт.

През юли 2011 г. д-р Кристофър Щуте, Директор Приложно-развоен отдел „Силани за строителна защита Протектосил“ на Евоник Дегуса, извърши вторите измервания с GalvaPulse на незащитените и защитените с Protectosil® CIT участъци. Полевите резултати потвърждават, че за една година в незащитените участъци корозията е прогресирала, докато в защитените тя е намаляла до безопасно ниво. Предстои да се направи обработка на данните и обстоен анализ.

Практиката от последните 20 години в Западна Европа показва отлични резултати, а използването на прогностичен модел води до извода, че Protectosil® CIT удължава живота на стоманобетона до над 100 години. Защитените съоръжения в България ще бъдат изследвани отново следващата година. 
Немският концерн Евоник Дегуса ГмбХ е световен лидер в производството на специални химикали, сред които и функционални силани за водоотблъскваща импрегнация и защита на стоманобетонни конструкции. Годишният оборот за 2010 г. е 13 млрд. евро, като фирмата развива дейността си с 35 000 служители в над 100 държави. Партньорът за България Лийф Група e компания, специализирана в търговията с авангардни строителни материали и въвеждането на нови технологии. Тя предлага както строителна химия на водещите производители в света, така и професионална консултация.

Статията може да намерите и тук.