Подстанция на електроразпределително дружество Ausgrid (Сидни) - армирана бетонна настилка с влакна BarChip.

25.06.2020

Подстанция на електроразпределително дружество Ausgrid (Сидни) - армирана бетонна настилка с влакна BarChip.

През 2016 г. започна строителството на нова подстанция в сърцето на Сидни, със задача електроразпределителното дружество Ausgrid да поддържа безопасно и надеждно захранване за района в бъдеще. Новата подстанция на Ausgrid трябва да доставя електричество както на предприятията в околните райони, така на летището в Сидни и неговите международни подстанции.

 

 

 

По проект, входът на подстанцията трябва да се слее с главния път, като в този случай използването на традиционна стоманена армировка в бетона беше забранено, тъй като това би позволило преминаването на електрически ток навън към общинската улица и потенциално би причинило опасност за живота на ползващите тротоара пешеходци, в случай на прииждане на голяма вълна.  

Това означаваше, че проектантът (Линдзи Динан) трябваше да потърси друго средство за армиране на бетонната настилка. BarChip успяха да предложат решение без стомана, използвайки армиране синтетични фибри BarChip Macro. Предвид високите проектни натоварвания на бетонната настилка на подстанцията, дозата фибри беше преизчислена и заложено количество 7,5 кг фибри за 1 м3 бетон.

По време на отливането, бетон-помпата работеше с минимални усилия, което допълнително облекчи работата и на строителния екип.

 

 

Заменянето на първоначално заложената в проекта армировка с пръти N16, съгласно изискванията на Техническия доклад (правилник) TR 34 за проектиране и изпълнение на бетонни настилки, на Асоциацията по бетон на Обединеното кралство, с фибри BarChip48 в доза 7,5 кг./м3 се оказа една подходяща алтернатива.

Запознайте се с предимствата при използване на BarChip48 за армиране на пътни настилки, индустриални подове и предварително отлети бетонни елементи.

 

Не се колебайте да се свържете с нас, за да разберете повече за това как да проектирате и изграждате бетонни настилки, които не са подвластни на корозията: