Ремонт и усилване на конструкции

DRACOSTEEL

DRACOSTEEL е двукомпонентен, за защита на армировъчни прътове, пасивиращ разтвор, за нанасяне с четка. Той съдържа вододисперсни полимери, циментови свързващи вещества и инхибитори срещу корозия. Ре-алкализиращ агент за обработка на армировъчни прътове, за защита от корозия.

 

EPOX RIPRESA

EPOX RIPRESA е двукомпонентен, течлив, епоксиден, структурен адхезив за фуги от технологично прекъсване и ремонти.Двукомпонентен, течлив, епоксиден, структурен адхезив за фуги от технологично прекъсване и ремонти.

FLUECO_80T2 отговаря на БДС стандарт.

FLUECO 35

FLUECO 35 e ремонтен разтвор за анкериране на конструктивни елементи и машини, които могат да са източник на вибрации и/или температурен стрес.Експандиращ разтвор за прецизно анкериране на машини и конструктивни елементи.

Дебелина на слоя над 7 см. 

Flueco 75 е предварително смесен ремонтен разтвор, за анкериране на конструктивни елементи и машини, които могат да са източник на вибрации, температурни стресове или да имат системи с въртеливо движение

FLUECO 75

Течен, експандиращ разтвор за прецизно анкериране на машини и конструктивни елементи.

Дебелина на слоя от 1 см до 10 см. 

Flueco 75 е предварително смесен ремонтен разтвор, за анкериране на конструктивни елементи и машини, които могат да са източник на вибрации, температурни стресове или да имат системи с въртеливо движение

FLUECO 80 T

Тиксотрoпна, армирана с фибри цименова ремонтна смес с компенсирано свиване. Идеален за структурно възстановяване на бетонни конструкции, експлоатирани в агресивна среда. Слой с дебелина до 4 см.Тиксотрoпна, армирана с фибри цименова ремонтна смес с компенсирано свиване. Идеален за структурно възстановяване на бетонни конструкции, експлоатирани в агресивна среда.

Слой с дебелина до 4 см. 


FLUECO 80 T2

FLUECO_80T2 е двукомпонентенa, тиксотропна, армирана с фибри ремонтна смес с нисък модум на еластичност и компенсирано свиване.Двукомпонентенa, тиксотропна, армирана с фибри ремонтна смес с нисък модум на еластичност и компенсирано свиване.

FLUECO_80T2 отговаря на БДС стандарт.

FLUECO 80 C Flowfiber

Предварително смесен, подходящ за отливане, армиран с метални и синтетични фибри ремонтен разтвор.

Слой с дебелина до 5 см. 

FLUECO 80 C FLOWFIBER е предварително смесен, подходящ за отливане, армиран с метални и синтетични фибри ремонтен разтвор.

CONCRETE FINISHER

Еднокомпонентен циментов разтвор, за полагане на тънък заглаждащ слой, при възстановяване на бетон. Осигурява висока степен на защита от карбонизиране.

CONCRETE FINISHER е еднокомпонентен разтвор, на база цимент, с висока якост, фини агрегати и специални добавки за възстановяване и постигане на гладка бетонна повърхност, при нанасяне на слой с дебелина 1 - 3 mm

CONCRETE FINISHER 2

Concrete Finisher 2 e dвукомпонентен циментов разтвор, за полагане на тънък, възстановителен, заглаждащ слой.Двукомпонентен циментов разтвор, за полагане на тънък, възстановителен, заглаждащ слой.

CONCRETE FINISHER е еднокомпонентен разтвор, на база цимент, с висока якост, фини агрегати и специални добавки за възстановяване и постигане на гладка бетонна повърхност, при нанасяне на слой с дебелина 1 - 3 mm

ACRIPAINT

ACRIPAINT е еднокомпонентна синтетична, акрилна боя, на водна база. ACRIPAINT е специално създадена за декориране повърхности на бетон, стоманобетон и предварително напрегнат бетон, осигурявайки в същото време защита срещу карбонизацияДишаща, защитна, акрилна боя, предотвратяваща процеса на карбонизиране, за защита на бетонни конструкции.