Засаждане на армировка, Средни и тежки товари

Химически анкер Bikol® C

Bikol® C е метакрилатна смола без съдържание на стирен, предназначена за висококачествено анкериране приложение при средни до тежки натоварвания, както и за фиксиране на арматура и шпилки в бетонПритежава всички необходими за работа европейски сертификати и ETA-10/0236 -За армировъчни пръти в бетон.


Химически анкер Bikol® R

Bikol® R е химически анкер, разработен на база чиста епоксидна смола, за техническо приложение с високи изисквания към анкерирането. Идеален е за фиксиране в бетон на тежки товари в критични условия, анкери с големи диаметри, дори при топъл климат. Предлага се в опаковки (сдвоени шпули) с обем 400 ml.