Услуги

Спиране на течове в стоманобетонни конструкции

  Спиране на течове в:

 • Жилищни и промишлени сгради (мазета, сутерени, складове, подземни паркинги, гаражи, асансьорни шахти, складове, силози)
 • Подземно строителство и канализация (инсталации за отпадни води, метро-станции, метротрасета, подлези, дренажни галерии, минни шахи)
 • Хидротехническо строителство (шлюзове, дренажни галерии, камери, контролни обходи, язовирни стени, мост-канали, спусъци, енергогасители, протовофилтрационни завеси)
 • Тунелни изработки (пътни и ЖП тунели, комуникационни тунели)

Прекъсване на капилярно покачваща се влага в зидарии

  Прекъсване на капилярно покачване в зидани конструкции:

 • Зидария от кухи керамични или бетонни тухли
 • Зидария от плътни керамични или бетонни тухли
 • Зидария от газобетонни блокчета
 • Единична каменна зидария (суха и със зидарски разтвор)
 • Двойна каменна зидария (суха и със зидарски разтвор)
 • Двойна каменна зидария с пълнеж помежду (суха и със зидарски разтвор)
 • Смесена зидария (суха или със зидарски разтвор)

Конструктивно възстановяване

  Конструктивно възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции, стоманобетонни елементи индустриални бетонни настилки; укрепване и възстановяване на зидани конструкции:

 • Жилищни и промишлени сгради (сутеренни части, складове, подземни паркинги, гаражи)
 • Подземно строителство (подземни комуникации, метро трасета, метростанции)
 • Хидротехническо строителство (шлюзове, камери, контролни обходи, бентове, язовирни стени)
 • Тунелни съоръжения
 • Мостове, виадукти, мост-канали, естакади, шахти, минни и дренажни галерии, шахти