Прoизводство на бетонни смеси

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен бетон. Без хлориди

Glenium® T 803

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен пръскан бетон с контрол на хидратацията. Безхлориди

Meyco® SA 100

Ускорител за бързосвързващ пръскан бетон (торкрет) за сухо и мокро полагане

Meyco® SA 120

Ускорител за бързосвързващ пръскан бетон (торкрет) за сухо и мокро полагане

Meyco® SA 160

Течен, високоефективен, безалкален ускорител за пръскан бетон (торкрет)

Meyco® SA 162

Течен, високоефективен, безалкален ускорител за пръскан бетон (торкрет)

Meyco® SA 580

Прахообразен ускорител за пръскан бетон, полаган по сухия способ

Delvocrete®

Система за контрол на хидратацията на цимента в пръскания бетон (торкрета), инжектиране на разтвори и цимент

Meyco® TCC 735

Течен стабилизатор на консистенцията на бетона без съдържание на хлорид. MEYCO TCC (Система за пълен контрол на консистенцията)

Meyco® TCC 765

Течен активатор на консистенцията за системата MEYCO TCC