Инжектиране

Meyco® MP 355 A

Серия силно реактивни полиуретанови пени за инжектиране в скали и почви

Meyco® MP 355 1K

Еднокомпонентна, инжекционна, полиуретанова пяна за спиране на течаща вода в скали и несвързани почви

Meyco® MP 307

Хидрофилна, акрилна смола, с нисък вискозитет и без разтворители за инжекционни работи

Meyco® MP 308

Фина акрилна, инжекционна смола, с нисък вискозитет, без разтворител за постоянно хидроуплътняване на подземни конструкции

Meyco® MP 320

Хидрофилен, инжекционен разтвор, с нисък вискозитет, без разтворители, за нагнетяванев скали и за консолидация на песъкливи и прахови почви

Rheocem® 650 (SR)

Супер фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почва и бетон

Rheocem® 800

Супер фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почва и бетон

Rheocem® 900

Ултра фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почва и бетон