DRANITE AF 890

Описание:

DRANITE A.F. 890 е течен, безалкален ускорител за пръскани бетони/торкрет и цименто-пясъчни разтвори. DRANITE A.F. 890 осигурява кратко време на втвърдяване, минимално количество загуби и висока механична якост.

Отговаря на БДС сертификати

DRANITE A.F. 890 осигурява кратко време на втвърдяване, минимално количество загуби и висока механична якост

Ползи:

Бетоните, приготвени с DRANITE AF 890 показват следните специфични характеристики:

 • Добра механична устойчивост
 • Добра устойчивост на химически агресивна околна среда
 • Ниска водопропускливост на бетона
 • Ниско количество на генерирани загуби
 • Добра тиксотропност: увеличава адхезията (слепването) на бетона, позволява постигането на бетон със средна и висока дебелина, като намалява нуждата от повторно торкретиране
 • Бързо протичане на процеса на хидратация в цимента - улеснява приложението дори при ниски температури
 • Защитава откритата армировка и предотвратява корозия

Употреба:

 • Полагане на торкрет в предварителната фаза, при тунелни изработки
 • Възстановяване на съществуващи тунели
 • Възстановяване и подсилване на прегради, язовирни стени, канални стени, резервоари и др.
 • Стени, плочи и подсилени конструкции
 • Възстановяване на компрометирани конструкции

DRANITE AF 890 придават добра механична устойчивост, добра устойчивост на химически агресивана околна среда

Дозиране:

DRANITE AF 890 трябва да се използва в доза 7 ÷ 9 % от теглото на цимента.

Опаковка и съхранение:

 • 250 kg варел
 • 1300 kg IBC резервоар
 • На едро, по поръчка

При правилно съхранение в оригиналната опаковка, на закрито и сухо място, продуктът запазва характеристиките си за 6 месеца. Избягвайте директна слънчева светлина и замръзване.

DRANITE AF 890 се предлага в IBC резервоари

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: