Минно строителство

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен пръскан бетон

Glenium® T 803

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен пръскан бетон с контрол на хидратацията

Meyco® SA 100

Ускорител за бързосвързващ пръскан бетон (торкрет) за сухо и мокро полагане

Meyco® SA 120

Ускорител за бързосвързващ пръскан бетон (торкрет) за сухо и мокро полагане

Meyco® SA 160

Течен, високоефективен, безалкален ускорител за пръскан бетон (торкрет)

Meyco® SA 162

Течен, високоефективен, безалкален ускорител за пръскан бетон (торкрет)

Meyco® SA 580

Прахообразен ускорител за пръскан бетон, полаган по сухия способ

Delvocrete®

Система за контрол на хидратацията на цимента в пръскания бетон, инжекционни циментови разтвори

Meyco® MS 610

Уплътнен микросицилиев прах за производство на пръскан бетон и инжекционни разтвори