Минно строителство

DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

DRANITE AF 890

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при средна и голяма дебелина.

DRANITE AF 900

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при ниски температури

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен пръскан бетон

Glenium® T 803

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен пръскан бетон с контрол на хидратацията

Meyco® SA 100

Ускорител за бързосвързващ пръскан бетон (торкрет) за сухо и мокро полагане

Meyco® SA 120

Ускорител за бързосвързващ пръскан бетон (торкрет) за сухо и мокро полагане

Meyco® SA 160

Течен, високоефективен, безалкален ускорител за пръскан бетон (торкрет)