Репарационни циментови системи

Emaco® Nanocrete R4

Изключително високоякостна, армирана с фибри и с компенсирано свиване циментова смес за конструктивни ремонти

Emaco® S 88 C

Тиксотропен и реопластичен разтвор за поправки. Нанася се чрез изпръскване с машина или с мистрия, шпатула, пердашка

Emaco® 90

Еднокомпонентен, адхезивен, тиксотропен, репарационен материал, за полагане на слой с дебелина на милиметри, за постигането на гладка повърхност

Emaco® T 300

Много бързосвързващ разтвор. Разтвор за ремонтни работи с голяма ранна якост. Понася натоварване 1 час след употреба

Emaco® S 150 CFR

Готова, суха,циментова смес, армирана с влакна, която след добавяне на вода образуванесвиваем разтвор за ремонтни работи, с течна консистенция.Сулфатоустойчив

Emaco® S 170 CFR

Тиксотропен, композитен циментов разтвор, армиран с влакна, за полагане с мистрия или пистолет

Masterseal® 300 B

Еднокомпонентен, антикорозионен грунд за стоманена армировка

Yapkret® 5 / 20

Строителен кит (шпакловка) за стени и тавани