Връзка стар-нов бетон

EPOX RIPRESA

EPOX RIPRESA е двукомпонентен, течлив, епоксиден, структурен адхезив за фуги от технологично прекъсване и ремонти.Двукомпонентен, течлив, епоксиден, структурен адхезив за фуги от технологично прекъсване и ремонти.

FLUECO_80T2 отговаря на БДС стандарт.

Concresive® 1420

Епоксидно лепило

Binder® 5

Добавка - полимерна дисперсия за подобряване на качествата на ремонтни разтвори, мазилки и за свързващи мостове