Връзка стар-нов бетон

Concresive® 1420

Епоксидно лепило

Binder® 5

Добавка - полимерна дисперсия за подобряване на качествата на ремонтни разтвори, мазилки и за свързващи мостове