Хидроизолации в течно-пластичен вид

DRACOSEAL

Еднокомпонентно, дишащо хидроизолационно покритие, с осмотично действие, на циментова база, за прилагане върху бетон и зидария. Нетоксично - може да бъде в контакт с питейна вода (Сертификат за годност EUROFINS n. AR-13-ID-018069-01)


DRACOSEAL 2

Двукомпонентно хидроиозолационно покритие, с осмотично действие и нисък еластичен модул. В съответствие с Поставовление 21.3.73, то е нетоксично и може да бъде в контакт с хранителни продукти (BIOLAB Сертификат no. 95/938.B2).


MAGIFLEX

Двукомпонентно, еластично хидроизолационно покритие на циментова база.


MAGIFLEX BRAVO

Двукомпонентно, еластично, дишащо хидроизолационно покритие на циментова база, за фундаменти и подпорни конструкции. Подходящо за употреба при отрицателен хидростатичен настиск. Устойчиво на химическа агресия. 


MAGINET

Стъклофибърна, алкалоустойчива армираща мрежа. Сертифицирана ETAF 004.

Masterseal® 501 / 502

Хидроизолационна капилярна система за бетонни повърхности и мазилки

Masterseal® 525

Гъвкаво, хидроизолационно и защитно покритие на полимер-циментова основа

Thoroseal®

Хидроизолационно покритие за бетон и зидария, разрешено за прилагане в съоръжения за питейна вода

Thoroseal® FX 100

Еластично, хидроизолационно покритие за бетон и зидария, разрешено за прилагане в съоръжения за съхраняване на вода

Kanadicht®

Специален изолационен материал на циментова основа за тръбопроводи с отпадни води (канализации)