Бързо спиране на течове

HYDROPLUG

HYDROPLUG е специален, предварително подготвен циментов биндер, специално създаден за незабавно спиране на течове в бетонни конструкции и стениИзключително бърз циментов биндер, за мигновено спиране на течове. Готов за употреба.

Polyfix®

Бързосвързващ, готов за употреба разтвор за монтажни и ремонтни работи