Бързо спиране на течове

Waterplug®

Ултрабързо свързващ разтвор за запушване на течове под налягане

Polyfix®

Бързосвързващ, готов за употреба разтвор за монтажни и ремонтни работи