Бързо спиране на течове

HYDROPLUG

Изключително бърз циментов биндер, за мигновено спиране на течове. Готов за употреба.

Waterplug®

Ултрабързо свързващ разтвор за запушване на течове под налягане

Polyfix®

Бързосвързващ, готов за употреба разтвор за монтажни и ремонтни работи