Инжекционни хидроизолационни продукти

Meyco® MP 355 A

Серия силно активни полиуретанови пени за инжектиране в скали и почви

Meyco® MP 355 1K

Водонепропусклива инжекционна пяна за запълване на отвори в скали, както и за изолиране на течаща вода

Meyco® MP 307

Хидрофилна смола, с нисък вискозитет и без разтворители за инжекционни работи

Meyco® MP 308

Фина акрилна, инжекционна смола, с нисък вискозитет, без разтворител за постоянно хидроуплътняване на подземни конструкции

Meyco® MP 320

Хидрофилен, инжекционен разтвор, с нисък вискозитет, без разтворители, за нагнетяване в скали и за консолидация на песъкливи и прахови почви