Водоспиращи профили и ленти за фуги

Leafix®

Студено залепваща се (самозалепваща) разтеглива лента, съставена от слой виско-еластичен бутил игръб от нетъкан текстил.

AlFix® ST/SR

Самозалепваща се хидроизолационна алуминиева лента със слой бутил. За уплътняване набила на покриви, около комини, олуци, ламаринени водостоци на навеси, веранди, рамки на прозорци и врати.

Masterflex® 610

Водонабъбващи уплътнители за конструктивни фуги в бетон