Самонивелиращи се силикатни настилки

Mastertop® 535 (Periplan® 10)

Икономична, саморазливна, подова, циментова замазка