Delvocrete®

Система за контрол на хидратацията на цимента в пръскания бетон (торкрета), инжектиране на разтвори и цимент