DRACRIL 605

Описание:

DRACRIL 605 е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване.

Подобрява обработваемостта.  

DRACRIL 605 е подходящ за производство на здрави бетони, които съответстват на стандарти (БДС) EN 206-1 и UNI 11104.

DRACRIL 605 е подходящ за производство на здрави бетони, които съответстват на стандарти (БДС) EN 206-1 и UNI 11104

DRACRIL 605 е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване. Подобрява обработваемостта

Ползи:

 • DRACRIL 605 може да бъде използван за производството на бетон с високи характеристики, ниско водо-циментово съотношение, супер-течлива консистенция, увеличавайки неговия цикъл на живот.
 • Ниско слягане по време на транспорт и прилагане. Поддържа консистенцията непроменена в продължение на час, в зависимост от водо-циментовото съотношение и типа използван цимент.
 • Благодарение на идеалния баланс между втечняващите и кохезионни свойства, намалява загубата на вода (блидинг), сегрегация и напукване.
 • Ако добавите FILLCRETE (силициев прах) или пепелина, по-голяма пропорция от DRACRIL 605 съотнесено към бетона, можете да произведете специални видове бетон като HPC и RPC.
 • DRACRIL 605 подпомага устойчивостта на бетона към агресивни агенти.
 • DRACRIL 605 може да намали разходите за леене на бетон, защото увеличава времето за работа.
 • DRACRIL 605 улеснява леенето на бетон в тънки напречни сечения, дори и при наличието на много армировъчни пръти.
 • DRACRIL 605 скъсява времето за вибриране на бетона или в случай, че той е самоуплътняващ, дава възможност този процес да се пропусне, ако се използва в комбинация с VISCOCONTROL. По този начин, DRACRIL 605 придава големи технически предимства и намалява излагането на шум.
 • DRACRIL 605 подобрява качеството на бетона, когато той е видим и адхезията му към стомана. Увеличава устойчивостта на бетона на абразия.
 • DRACRIL 605 осигурява по-добър завършен (финиш) на повърхността и намалява количеството на уловените въздушни мехурчета.
 • DRACRIL 605 намалява скоростите на пълзене и хигрометричното свиване, но увеличава адхезията към армировъчните пръти.
 • Подобрява изпомпването на сместа.

Области на приложение:

 • Предварително смесен, високо устойчив бетон, с добавен в последствие FILLCRETE (силициев диоксид).
 • Работа с много ниско водо-циментово съотношение и устойчивост на агресивни агенти, като хлориди, сулфати и CO2.
 • Подобрява отливането на конструкции с малки напречни сечения.
 • Бетон, армиран със стоманени фибри FIBERMIX.
 • Бетон, с компенсирано свиване, при употреба в комбинация с експандиращия агент EXPAN 25.
 • Самоуплътняващ се бетон в комбинация с модификатор на вискозитета и пластичните деформации VISCOCONTROL.

DRACRIL 605 трябва да се добави в циментовия миксер заедно с водата за смесване, след като другите съставки вече са смесени.

Съвместимост:

DRACRIL 605 е съвместим с всеки тип и клас цимент. Ако се нуждаете от много издръжлив бетон, особено устойчив на цикли на замръзване и размразяване, трябва да го комбинирате с добавката за въвличане на въздух. DRACRIL 605 не е съвместим със суперпластификаторите FLUIBETON.

Пропорция на смесване:

DRACRIL 605 трябва да се добави към сместа при оптимално съотношение от 0,6 до 1,5 kg за 100 kg цимент. Ако се налага, може да увеличите това съотношение. Моля, свържете се с нас за повече информация.

Употреба:

DRACRIL 605 трябва да се добави в циментовия миксер заедно с водата за смесване, след като другите съставки вече са смесени. Оптимална работа се постига чрез добавяне на DRACRIL 605 към бетона, след като е мокър (влажна смес) и поне 80% от необходимата смес от вода вече е добавена. DRACRIL 605 не трябва да се излива върху сухи агрегати и цимент, тъй като това би довело до лоша ефективност, тъй като добавката би била абсорбирана от агрегатите.

Опаковка и съхранение:

 • 20 kg бака
 • 200 kg варел
 • 1000 kg IBC резервоар
 • На едро, в цистерна

DRACRIL 605 е чувствителен към замръзване и трябва да се съхранява в затворена и защитена среда. Ако е изложен на температури под 5° C, той трябва да се нагрее и да се разбърка добре преди употреба. Ако се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо място и закрито място, продуктът запазва характеристиките си за една година.

DRACRIL 605 се предлага в разфасовки пт 20 кг 200 кг

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: