DRACRIL 605 R

Описание:

DRACRIL 605 R е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване, дори в топъл климат.

Подобрява обработваемостта.

DRACRIL 605 R e подходящ за производство на здрави бетони, които съответстват на стандарти (БДС) EN 206-1 и UNI 11104.

Подобрява обработваемопстта. DRACRIL 605 R e подходящ за производство на здрави бетони, които съответстват на стандарти (БДС) EN 206-1 и UNI 11104

DRACRIL 605 R може да бъде използван за производството на бетон с високи характеристики, ниско водо-циментово съотношение, супер-течлива конситенция, увеличавайки неговия цикъл на живот

Ползи:

 • DRACRIL 605 R може да бъде използван за производството на бетон с високи характеристики, ниско водо-циментово съотношение, супер-течлива консистенция, увеличавайки неговия цикъл на живот.
 • Ниско слягане по време на транспорт и прилагане, дори при високи температури.
 • Благодарение на идеалния баланс между втечняващите и кохезионни свойства, намалява загубата на вода (блидинг), сегрегация и напукване.
 • Ако добавите FILLCRETE (силициев прах) или пепелина, по-голяма пропорция от DRACRIL 605 R съотнесено към бетона, можете да произведете специални видове бетон като HPC и RPC.
 • DRACRIL 605 R подпомага устойчивостта на бетона към агресивни агенти.
 • DRACRIL 605 R може да намали разходите за леене на бетон, защото увеличава времето за работа.
 • DRACRIL 605 R улеснява леенето на бетон в тънки напречни сечения, дори и при наличието на много армировъчни пръти.
 • DRACRIL 605 R скъсява времето за вибриране на бетона или в случай, че той е самоуплътняващ, дава възможност този процес да се пропусне, ако се използва в комбинация с VISCOCONTROL. По този начин, DRACRIL 605 R придава големи технически предимства и намалява излагането на шум.
 • DRACRIL 605 R подобрява качеството на бетона, когато той е видим и адхезията му към стомана. Увеличава устойчивостта на бетона на абразия.
 • DRACRIL 605 R осигурява по-добър завършен (финиш) на повърхността и намалява количеството на уловените въздушни мехурчета.
 • DRACRIL 605 R намалява скоростите на пълзене и хигрометричното свиване, но увеличава адхезията към армировъчните пръти.
 • Подобрява изпомпването на сместа.

Области на приложение:

 • Предварително смесен, високо устойчив бетон, с добавен в последствие FILLCRETE (силициев диоксид).
 • Работа с много ниско водо-циментово съотношение и устойчивост на агресивни агенти, като хлориди, сулфати и CO2.
 • Подобрява отливането на конструкции с малки напречни сечения.
 • Бетон, армиран със стоманени фибри FIBERMIX.
 • Бетон, с компенсирано свиване, при употреба в комбинация с експандиращия агент EXPAN 25.
 • Самоуплътняващ се бетон в комбинация с модификатор на вискозитета и пластичните деформации VISCOCONTROL.

DRACRIL 605 R трябва да се добави в циментовия миксер заедно с водата за смесване, след като другите съставки вече са смесени. Оптимална работа се постига чрез добавяне на DRACRIL 605 R към бетона, след като е мокър (влажна смес) и поне 80% от необходимата смес от вода вече е добавена

Съвместимост:

DRACRIL 605 R е съвместим с всеки тип и клас цимент. Ако се нуждаете от много издръжлив бетон, особено устойчив на цикли на замръзване и размразяване, трябва да го комбинирате с добавката за въвличане на въздух. DRACRIL 605 R не е съвместим със суперпластификаторите FLUIBETON.

Пропорция на смесване:

DRACRIL 605 R трябва да се добави към сместа при оптимално съотношение от 0,6 до 1,5 kg за 100 kg цимент. Ако се налага, може да увеличите това съотношение. Моля, свържете се с нас за повече информация.

Употреба:

DRACRIL 605 R трябва да се добави в циментовия миксер заедно с водата за смесване, след като другите съставки вече са смесени. Оптимална работа се постига чрез добавяне на DRACRIL 605 R към бетона, след като е мокър (влажна смес) и поне 80% от необходимата смес от вода вече е добавена. DRACRIL 605 R не трябва да се излива върху сухи агрегати и цимент, тъй като това би довело до лоша ефективност, тъй като добавката би била абсорбирана от агрегатите.

Опаковка и съхранение:

 • 20 kg бака
 • 200 kg варел
 • 1000 kg IBC резервоар
 • На едро, в цистерна

DRACRIL 605 R е чувствителен към замръзване и трябва да се съхранява в затворена и защитена среда. Ако е изложен на температури под 5° C, той трябва да се нагрее и да се разбърка добре преди употреба. Ако се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо място и закрито място, продуктът запазва характеристиките си за една година. Избягвайте излагането на температури над 40 °C.

DRACRIL 605 R се предлага в опаковки от 20 кг 200 кг

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: