Стоманобетонни и бетонни изделия

Glenium® ACE 30

Основен компонент в т.нар. Система за Нулева Енергия. Това е нова генерация суперпластификатор без съдържание на хлориди. В допълнение на реодинамичния бетон оптимизира производството на сглобяеми бетонни елементи. Подходящ за употреба през лятото. Отговаря на изискванията на EN934-2, ASTM C-494 Type A & F

Glenium® ACE 60

Основен компонент в т.нар.Система за Нулева Енергия. Това е нова генерация суперпластификатор безсъдържание на хлориди. В допълнение на реодинамичния бетон оптимизирапроизводството на сглобяеми бетонни елементи. Подходящ за употреба презлятото. Отговаря на изискванията на EN934-2, ASTM C-494 Type A & F

Glenium® 51

Ново поколение водонамаляваща добавка за бетон, хиперпластификатор, с широк спектър на приложение, създаден предимно за производството на предварително отлети, сглобяеми бетонни елементи, за бетони, при които се изисква висока ранна якост, отличен вид на повърхностите и високи експлоатационни качества

Rheomix® 700 FC

Течна добавка за бетон без слягане, за производство на бетонни изделия (тухли, тръби, бордюри, плочи и д.р.)