Готови бетони

Glenium® 27

Ново поколение водонамаляваща добавка за бетон, хипер пластификатор, с широк спектър на приложение, създадена предимно за производството на предварително отлети, сглобяеми бетонни елементи, за бетони, при които се изисква запазване на подвижността им при горещ климат, висока якост и дълготрайност

Rheobuild® 1000

Водонамаляваща добавка, суперпластификатор, с широко приложение за производство на реопластичен бетон, с висока ранна яскост. Без хлориди

Rheobuild® 878

Широкообхватен, водонамаляващ агент (суперпластификатор) за производство на реопластичен бетон, с висока ранна якост. Без хлориди, отговаря на стандартите: UNI 7102, 7145; ASTM C-494 Type A & F

Rheobuild® 780

Суперпластификатор, силно водонамаляваща добавка за производство на реопластичен и изпомпваем бетон. Бетониране при ниски температури

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер пластификатор за производство на реопластичен бетон. Без хлориди

Rheobuild® 700

Супер пластификатор за изпомпваем, кохезионен и реопластичен бетон, с отлични експлоатационни качества. Отговаря на стандартите: UNI 7104, 8145; TS EN 934-2; ASTM C-494 Type A & F

Rheobuild® 561

Супер пластификатор, водонамаляваща добавка без хлориди за производство на реопластичен бетон с постоянно слягане. Отговаря на стандартите: ASTM C-494 Type B, D, G; UNI 7102, 7104, 8145; NF P18-333; PAVII-1/342; TS EN 934-2. За лятно бетониране

Rheobuild® 181

Суперпластификатор за намаляване количеството вода при производство на реопластичен бетон с голяма ранна якост, за полагане с бетонпомпа. Rheobuild 181 - за полагане при ниски температури.

Rheobuild® 181 R

Суперпластификаторза намаляване количеството вода при производство на реопластичен бетонс голяма ранна якост, за полагане с бетонпомпа.  Rheobuild 181 R - за полагане при високи температури