Готови бетони

DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.

DRACRIL 605 е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

DRACRIL 605 R е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване, дори в топъл климат

HYDROBETON

YDROBETON е прахообразен продукт, създаден за водоуплътняване на бетонВодоуплътняваща, хидроизолационна добавка, с кристализационен ефект, за отливане на масов бетон.

Glenium® 27

Ново поколение водонамаляваща добавка за бетон, хипер пластификатор, с широк спектър на приложение, създадена предимно за производството на предварително отлети, сглобяеми бетонни елементи, за бетони, при които се изисква запазване на подвижността им при горещ климат, висока якост и дълготрайност

Rheobuild® 1000

Водонамаляваща добавка, суперпластификатор, с широко приложение за производство на реопластичен бетон, с висока ранна яскост. Без хлориди

Rheobuild® 878

Широкообхватен, водонамаляващ агент (суперпластификатор) за производство на реопластичен бетон, с висока ранна якост. Без хлориди, отговаря на стандартите: UNI 7102, 7145; ASTM C-494 Type A & F

Rheobuild® 780

Суперпластификатор, силно водонамаляваща добавка за производство на реопластичен и изпомпваем бетон. Бетониране при ниски температури

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер пластификатор за производство на реопластичен бетон. Без хлориди

Rheobuild® 700

Супер пластификатор за изпомпваем, кохезионен и реопластичен бетон, с отлични експлоатационни качества. Отговаря на стандартите: UNI 7104, 8145; TS EN 934-2; ASTM C-494 Type A & F