Циментно-пясъчни разтвори и хоросани

Binder® 5

Добавка - полимерна дисперсия за подобряване на качествата на ремонтни разтвори, мазилки и за свързващи мостове

QMix® DH

Въздуховъвличащ, прахообразен пластификатор за циментови смеси (хоросани)

Rheomix® 301

Пластификатор за висококачествени водонепропускливи разтвори. Много ефективен "микро" водоуплърняващ пластификатор

PoLEAFibers® (M12, F25)

Полипропиленови фибри за пръскан бетон