Фуги в конструкции

Resybrid® 50

За залепване в в интериора и екстериора. Прикрепяне на плинтове, профили, изолации и декорации към конструкции. Адхезив / уплътнител. Хибриден полимер. С висок модул.

LeaFix®

Студено залепваща се(самозалепваща) разтеглива лента, съставена от слой виско-еластичен бутил и гръб от нетъкан текстил.

AlFix® ST/SR

Самозалепваща се хидроизолационна алуминиева лента със слой бутил. За уплътняване набила на покриви, около комини, олуци, ламаринени водостоци на навеси, веранди, рамки на прозорци и врати.

Meyco® MP 308

Фина акрилна, инжекционна смола, с нисък вискозитет, без разтворител за постоянно хидроуплътняване на подземни конструкции

Meyco® MP 355 A

Серия силно реактивни полиуретанови пени за инжектиране в скали и почви

Masterflex® 610

Водонабъбващи уплътнители за конструктивни фуги в бетон

Resyflex® 151

Полиуретанова уплътнителна паста (мастик) с нисък модул. За дилатационни и температурни фуги в индустриални конструкции, фуги между панели и традиционни зидарии.