Защита на стоманобетон от корозия

DRACOSTEEL

DRACOSTEEL е двукомпонентен, за защита на армировъчни прътове, пасивиращ разтвор, за нанасяне с четка. Той съдържа вододисперсни полимери, циментови свързващи вещества и инхибитори срещу корозия. Ре-алкализиращ агент за обработка на армировъчни прътове, за защита от корозия.