Машини

Meyco® Piccola

Машина за полагане на пръскан бетон по сух способ, с капацитет до 6 м3/час

Meyco® Potenza

Мобилен манипулатор с компютърно управление за полагане на пръскан бетон по мокър способ до 30 м3/час

Meyco® Suprema

Машина с дозираща помпа и компютърно управление за полагане на пръскан бетон по мокър способ до 20 м3/час

Meyco® Deguna 20 T

Червячна помпа за смесване, изпомпване и пръскане на готови разтвори

Meyco® GM

Високопроизводителна машина за полагане на пръскан бетон по сух способ

Meyco® Mamba

Компактна, дизелова машина, на собствен ход, за полагане на пръскан бетон

Meyco® Robojet

Мобилен манипулатор за полагане на пръскан бетон

Meyco® Altera

Машина с дозираща помпа за полагане на пръскан бетон по мокър способ до 6 м3/час

Meyco® Logyca

Мобиленманипулатор с компютърно управление и лазерно сканиране на повърхносттаза полагане на пръскан бетон по мокър способ до 30 м3/час