Аксесоари

Tramex IRT2

Портативен термометър за дистанционно измерване на температурата на повърхности постедством инфрачервен лъч. Снабден с технология за получаване на моментални измервания от разстояние на почти всички повърхности. 

Tramex IRT2DP

Инфрачервен дистанционен термометър, с вграден хигрометър (измерва температурата на повърхности, както и точката на оросяване, на база влажността в околната среда).

Tramex AZ 8703

Цифров хигрометър за измерване на относителната влажност, температурата и точката на оросяване в околната среда.