Полипропиленови фибри за бетон, Клас II (макро)

BarChip 60

BarChip 60 е високоякостна структурна синтетична фибра, специално предназначена за армиране на пръскани бетони (торкрет) при големи премествания.

 

BarChip MQ58

BarChip MQ58 са висококачествени, синтетични фибри за армиране на бетон, специално създадени за пътни и индустриални настилки.

 

BarChip 54

BarChip 54 синтетични фибри за армиране на пръскан бетон (торкрет), индустриални бетонни настилки и за бетонни изделия.

 

BarChip 48

BarChip 48 - Фибрите с най-ниска степен на дозиране за нуждите на гражданското строителство, бетонните настилки за жилищното строителство и предварително отлети бетонни изделия и елементи.

 

BarChip R50

Изработени от рециклирани материали, BarChip R50 намаляват въглеродните емисии свързани с вашия пръскан бетон (торкрет), подобрявайки неговите характеристики.

 

BarChip R65

Изработени от рециклирани материали, BarChip R65 намаляват въглеродните емисии свързани с вашия пръскан бетон (торкрет), подобрявайки неговите характеристики.

 

BarChip Macro

BarChip Macro са оптимизирани за настилки в жилищното строителство. Специално създадени за армиране на нискоякостен бетон.