Синтетични фибри за бетон

BarChip Shogun

 BarChip SHOGUN - Cтруктурни синтетични фибри за армиране на пръскан и лят бетон

BarChip 60

 BarChip 60 е високоякостна структурна синтетична фибра, специално предназначена за армиране на пръскани бетони (торкрет) при големи премествания.

BarChip MQ58

 BarChip MQ58 са висококачествени, синтетични фибри за армиране на бетон, специално създадени за пътни и индустриални настилки.  Дизайнът на фибрите BarChip MQ58 е насочен специално към осигуряването на най-добрия финиш на повърхноста.

BarChip 54

 BarChip 54 синтетични фибри за армиране на пръскан бетон (торкрет), индустриални бетонни настилки и за бетонни изделия.

BarChip 48

 BarChip 48 - Фибрите с най-ниска степен на дозиране за нуждите на гражданското строителство, бетонните настилки за жилищното строителство и в бетонните изделия 

BarChip R50

Изработени от рециклираниматериали, BarChip R50 намаляватвъглеродните емисии свързани с вашия бетон, подобрявайки неговите характеристики.

BarChip R65

Изработени от рециклирани материали, BarChip R50 намаляват въглеродните емисии свързани с вашия бетон, подобрявайки неговите характеристики.

BarChip Macro

 BarChip Macro са оптимизирани за настилки в жилищното строителство. Специално създадени за армиране на нискоякостен бетон.