Кофражни масла

DISARMIX C94

DISARMIX C94 e течен отделител за нанасяне отвътре на кофражни плоскости и елементи преди отливане на бетон - кофражно маслоТечен отделител за нанасяне отвътре на кофражни плоскости и
елементи преди отливане на бетон - кофражно масло.

Кофражно масло

Кофражно масло, устойчиво на висока температура.