Инструменти за притягане

Инструмент за притягане

Ключ за притягане на шпилки.