Tехнологии за подземно строителство

DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.

DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

DRANITE AF 890

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при средна и голяма дебелина.


DRANITE AF 890

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при средна и голяма дебелина.

DRANITE AF 890

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при средна и голяма дебелина.

DRANITE AF 900

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при ниски температури

DRANITE AF 900

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при ниски температури

DRANITE AF 900

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при ниски температури