Други

Втулки за кофраж

Поставят се в кофража, под платното, като прътите за стягане преминават през втулите. След декофриране втулките се премахват и армировъчните пръти, оставени в кофража се изрязват с оксижен. КОД: 330-308