21.06.2022

Дълбочинна защита за бетон - за днес, за утре, за десетилетия напред

Какви са последиците от проникването на вода и разтворими соли в конструкцията от бетон?

Известно е, че абсорбцията на вода в резултат на капилярното всмукване на бетона може да бъде предотвратена чрез стандартна хидрофобизация. С течение на времето мономерните алкил-алкокси-силани са доказали изключителната си ефективност за постигане на този ефект. Тази стандартна хидрофобизация, обаче представлява допълнителна технологична стъпка при изграждането или в ремонтния процес на бетона. Това не винаги е възможно поради графика на изпълнение, зреенето на бетона или други причини. В дългосрочен аспект отказът от тази стъпка се оказва скъпо струващо решение.

Няма съмнение, че ако предотвратим проникването в конструкцията на вода и разтворените в нея продукти, намаляваме драстично негативните въздействия. Ключовият въпрос обаче е, кой е правилния начин за да постигнем това?
Обработката с водоотблъскващи системи, наречена хидрофобизация, чрез използване на импрегнаторите за строителна защита SiloTreat®, е ефективна и уникална. Импрегнаторът за бетон SiloTreat® Concrete DH прониква дълбоко в бетона и създава постоянна защита срещу трансфера водата в течната й форма. В същото време, запазва възможността парите да мигрират отвътре навън.

Снимка 1: Разрушаване на покритие върху бетон, както и бетонът под него вследствие на капилярно проникваща вода в бетона под покритието.

Снимка 1: Разрушаване на покритие върху бетон, както и бетонът под него вследствие на капилярно проникваща вода в бетона под покритието.

Каква е разликата и какви са предимствата на импрегнатора за бетон SiloTreat® в сравнение с полимерните покрития?

За разлика от SiloTreat®, полимерните покрития, предназначени за защита на конструкции, например акрилатните или епоксидните системи (като силиконов импрегнатор за бетон), образуват върху повърхността филм. Водата не може да проникне в покритието, но и водните пари от вътрешността не могат да мигрират навън заради блокираните пори на повърхността. Така голяма част от тях преминават в течна фаза и дава начало на процеси на изнасяне на водоразтворимите компоненти, съдържащи се в бетона и зидарските разтвори и процеси на вторична кристализация например, при контакт с въглеродния диоксид.

масирано излужване на калциев хидроокис от бетона и образуване на калциев карбонат по повърхността на нетретирани с хидрофобизатор елементи.
масирано излужване на калциев хидроокис от бетона и образуване на калциев карбонат по повърхността на нетретирани с хидрофобизатор елементи.
масирано излужване на калциев хидроокис от бетона и образуване на калциев карбонат по повърхността на нетретирани с хидрофобизатор елементи.

Снимки 2, 3 и 4: Пример за масирано излужване на калциев хидроокис от бетона и образуване на калциев карбонат по повърхността на нетретирани с хидрофобизатор елементи.

 

Иначе казано, големите молекули на полимерните покрития за водна защита са запечатали порите на субстрата и той не може да „диша”. Процесът се задълбочава, преминавайки през различни етапи на физични и химически промени. Това води до увеличено вътрешно напрежение, което предизвиква увреждания, като видимият резултат е често срещаните бели петна върху повърхността, разрушено защитно покритие и дори ронене и отчупване на парчета от бетона. Не трябва да бъде пренебрегвано и стареенето, предизвикано от UV лъчите, което значително намалява защитните свойства на покритията.

В противовес на описания сценарий, хидрофобиращите молекули на нисковискозната, течна силанова система SiloTreat® Concrete DH са с размери стотици пъти по-малки от размерите на порите. Благодарение на това импрегнаторът за бетон прониква дълбоко в матрицата на бетона и се свързват химически с вътрешните стени на порите в него, увеличава повърхностното напрежение и създава трайна хидрофобна защита в дълбочина. Водата и разтворените в нея замърсители не могат да навлязат в порите, но водните пари мигрират свободно. Конструкцията остава „дишаща”.

Бетон с непропускливо покритие, разрушено вследствие движение на водата в течна фаза (капилярно) и конденз на водни пари под покритието. Отново липса на дълбочинно хидрофобиран бетонов слой под покритието.

Снимка 5: Бетон с непропускливо покритие, разрушено вследствие движение на водата в течна фаза (капилярно) и конденз на водни пари под покритието. Отново липса на дълбочинно хидрофобиран бетонов слой под покритието.
 

Защо да използваме импрегнатора за бетон SiloTreat® Concrete DH?

Импрегнаторът за бетон SiloTreat® Concrete DH  осигурява не само защитата на вашите сгради, но в крайна сметка защитава вашите инвестиции. Специфичните й свойства допринасят за добавяне на ценни експлоатационни качества към бетонните конструкции:

 • Водоотблъскващия импрегнатор за бетон SiloTreat® Concrete DH  прониква в дълбочина и не се влияе от въздействието на ултравиолетовите лъчи или от абразивното натоварване (например трафик, ветрова ерозия и др.)
 • SiloTreat® Concrete DH запазва паропропускливостта на бетона.
 • Дълбочинния хидрофобизатор SiloTreat® Concrete DH не променя външния вид на повърхността на бетона.
 • SiloTreat® Concrete DH може да удължи значително експлоатационния живот на бетонните конструкции.
 • Импрегнаторът SiloTreat® Concrete DH може да бъде използван преди нанасяне на продукта SiloTreat® Concrete BE, който служи за повърхностно хидрофобиране.
 • SiloTreat® Concrete DH увеличава устойчивост на повърхността на бетона, подложена на цикли на замръзване и размразяване.
 • Импрегнаторът за бетон SiloTreat® Concrete DH е отлична основа под бои и покрития. Той предотвратява трансфера на вода по капилярен път на границата между покритието и бетона, предотвратява отлепването му, предотвратява образуването на кристали, които пробиват покритието, увеличават адхезията на стироловата дисперсия, метакрилатната смола, силиконовите и епоксидните системи и осигурява дълготраен експлоатационен живот.
 • SiloTreat® Concrete DH може да бъде използван и като импрегнатор за шлайфан бетон и като импрегнатор за щампован бетон.

 

Степен на проникване на SiloTreat® Concrete DH в бетон – над 10 мм. 
Снимка 6: Степен на проникване на SiloTreat® Concrete DH в бетон – над 10 мм.

Области на приложение:

 • Видим/архитектурен бетон
 • Фасадни фибро-циментови плоскости
 • Бетонни настилки (шлайфан бетон, щампован бетон)
 • Бетонни паркинги
 • Мостови конструкции
 • Пристанищни съоръжения
 • Тунели и подлези
 • Бетонни панели
 • Стоманобетонни естакади за тръбопроводи
 • Хидротехнически съоръжения и др.