Лийф Група ЕООД  e компания с над 20 години опит, специализирана в търговията с авангардни строителни материали и въвеждането на нови технологии на българския пазар. Ние доставяме продукти на строителната химия и системи от едни от най-големите производители в света.

Разбирането ни за бизнес определя подхода на фирмата към практическото решаване на задачите, поставени от нашите клиенти:

  • Запознаване с проектите или възникналите проблеми;
  • Сътрудничество с инвеститора, проектанта и строителя;
  • Изпитване на продуктите в строителни и лабораторни условия;
  • Предлагане на решения;
  • Консултации;
  • Провеждане на демонстрации и семинари.


Това е повече от наш стил, това са нашите ежедневни задължения, които изпълняваме с удоволствие и професионализъм.

Лийф Група ЕООД се наложи на пазара, като доставчик на едни от най-големите инвестиционни и инфраструктурни обекти в Република България. Наши клиенти са повече от 200 български и чуждестранни фирми от строителния и промишления сектори.

Ние, в Лийф Група ЕООД, искрено вярваме, че заедно ще постигнем повече, защото работейки с Вас, работим с най-добрите!