Описание

 Спиране на течове в:

  • Жилищни и промишлени сгради (мазета, сутерени, складове, подземни паркинги, гаражи, асансьорни шахти, складове, силози)
  • Подземно строителство и канализация (инсталации за отпадни води, метро-станции, метротрасета, подлези, дренажни галерии, минни шахи)
  • Хидротехническо строителство (шлюзове, дренажни галерии, камери, контролни обходи, язовирни стени, мост-канали, спусъци, енергогасители, протовофилтрационни завеси)
  • Тунелни изработки (пътни и ЖП тунели, комуникационни тунели)